Sabies que els pisos turístics poden veure incrementada la seva participació a les despeses de la teva comunitat de propietaris?

És una realitat que, en la majoria dels casos, l’activitat que generen els pisos turístics suposa per a la comunitat de propietaris un ús desproporcionat dels elements comuns en relació amb l’ús habitual que efectuen els propietaris o inquilins de la resta dels habitatges.

A Catalunya, l’article 553-45.4 del Codi Civil de Catalunya permet a la junta de propietaris, amb una majoria qualificada, acordar l’increment de fins a un 50% en la participació en les despeses comunitàries a aquells elements privatius concrets que generin un ús o gaudi especialment intensiu d’elements o serveis comuns a conseqüència de l’exercici d’activitats empresarials o professionals en el pis o local.

A tal fi, és aconsellable una revisió del títol constitutiu o estatuts comunitaris per a estudiar la viabilitat d’aconseguir un acord en tal sentit.

Nostres Auditories de Legalitat per a Comunitats de propietaris aborden, entre molts altres aspectes, aquesta qüestió.