És una realitat que, en la majoria dels casos, l'activitat que generen els pisos turístics suposa per a la comunitat de propietaris un ús desproporcionat dels elements comuns en relació amb l'ús habitual que efectuen els propietaris o inquilins de la resta dels...