El Tribunal Suprem, té reiterat en abundant jurisprudència que els contractes són el que són, segons la seva naturalesa jurídica, i no el que les parts diuen que són. Així, sobre la base de la denominada tesi de la irrellevància del “nomen iuris” resulta irrellevant...