Dret Sistèmic

Tot conflicte legal és un conflicte emocional.

L’aplicació del dret des d’un enfocament sistèmic i conscient.

Què és el Dret Sistèmic?

Es tracta d’ abordar el conflicte jurídic des d’ una anàlisi sistèmica que permet descobrir el seu origen i assolir una solució conciliadora, pacífica i equilibrada per a les parts i per als seus sistemes de relacions.

El conflicte jurídic és el símptoma d’un problema que subjau en el seu si. És la conseqüència d’un altre de més profund no resolt, que té a veure amb l’emocional que condiciona les relacions humanes. L’ aplicació de les normes jurídiques per si soles resol les conseqüències d’ un fet concret, però no el problema que el va generar, quedant la porta oberta a futurs nous fets similars.

El Dret Sistèmic o l’ aplicació de la Sistèmica al Dret i a les relacions jurídiques és un mecanisme consensual de resolució de conflictes; és la porta a un món més just, sustentat en la pau i l’ amor i en l’ ordre dels sistemes familiars, organitzacionals o de relació social dels quals porten causa els conflictes. Només coneixent l’ origen veritable del conflicte i abordant-lo degudament, estarem en disposició d’ aplicar la norma legal en la seva justa dimensió.

Avantatges del Dret Sistèmic

Ecologia emocional

Abordant les dinàmiques ocultes que dificulten o impossibiliten la resolució del conflicte, és possible acompanyar el client a assolir una solució consensuada que aporta pau i benestar emocional entre les parts i també entre la resta dels intervinents en el procés.

Justícia, pau, ordre i harmonia

Contribueix a un món més just i equilibrat sustentat en la pau, l’ amor i l’ ordre dels nostres sistemes de relacions personals i els nostres vincles socials, tot això mitjançant la recerca de solucions consensuades als conflictes i fixant les bases que ajudin a evitar la seva repetició.

Temps i diners

Condueix a una solució personalitzada del veritable conflicte dedicant menys temps i menys recursos econòmics que resolent la qüestió concreta en un llarg i costós procediment judicial. S’obté molt més per menys.

Dignifica l'advocacia

Posa en valor el treball de l’ advocat, que acompanya el client amb una percepció del problema diferent a la merament jurídica, fent-li ser més eficient i complidor en la seva comesa d’ acompanyar-lo i ajudar-lo a obtenir la solució més eficient.

Intel·ligència emocional

Contribueix a l’ autoconeixement i desenvolupament personal de tots els implicats, tant de les persones afectades pel problema com de l’ advocat i resta d’ intervinents en la resolució del conflicte.

Ajut al sistema judicial

Contribueix eficaçment amb les Institucions i Administracions Públiques a dur a terme la seva tasca de servei a la societat, donant resposta a la necessitat d’ alleujar l’ enorme càrrega del sistema judicial amb una adequada eina per a la resolució de conflictes.

Metodologia

Mitjançant eines sistèmiques, fonamentalment la tècnica de les Constel·lacions Jurídiques (aplicació pràctica al Dret de les Constel·lacions Familiars i Organitzacionals) o un altre tipus d’exercicis sistèmics, es configura la situació o cas plantejat perquè la persona implicada vegi el problema amb mirada sistèmica, és a dir, prengui consciència de les seves connexions i lleialtats inconscients amb el seu sistema familiar o de relacions.

En ampliar la visió de la seva conducta en el conflicte i reflexionar que existeix una influència delpassat familiar, s’esbrinen les dinàmiques ocultes i inconscients que han generat i mantenen el conflicte jurídic.

Objectiu

Trobar la causa que subjau en el conflicte legal o en la conducta il·lícita, alliberant la persona implicada de la seva càrrega sistèmica inconscient que arrosseg i d’un possible patró repetitiu.

Això permet obtenir el camí a una reconciliació i obre la porta a una aplicació conscient de les normes jurídiques al fet concret.

Àmbits d’ aplicació pràctica

Respecte de les temàtiques aportades pel client

 • En conflictes de divorci, ruptures de parella, filiació
 • En conflictes hereditaris
 • En disputes contractuals
 • En conflictes arrendaticis i de desnonament
 • En temàtiques en el si d’ empreses i organitzacions de tot tipus
 • A professionals de tot tipus en l’ àmbit dels diferents esquemes de negoci
 • En l’ àmbit de les relacions laborals
 • En l’ àmbit penal

Com a suport a professionals i institucions

 • Intervenció en processos de Mediació o d’ Arbitratge
 • Intervenció en processos de Dret Col·laboratiu
 • Intervenció en programes de rehabilitació a les institucions penitenciàries
 • Suport a Serveis Socials i Institucions tutelars

Advocacia i Dret conscients

Una correcta i adequada intervenció del Dret Sistèmic Dret Sistèmic requereix que l’advocat i altres professionals del món de la Justícia o vinculats a aquest àmbit (Jutges, Fiscals, personal de l’Administració de Justícia, Mediadors, Treballadors socials…) tinguin la seva millor posició per acompanyar el client i prestar la seva ajuda, és a dir, estiguin dotats de postura sistèmica. Això passa per haver realitzat un treball personal que el doti de les capacitats, eines i, sobretot, de la consciència i posició emocional que els permeti aplicar, per si mateixos o bé amb suport extern, la Sistèmica al conflicte en qüestió.

Per això, organitzem conferències, tallers i programes de difusió i formació adreçats a aquest conjunt de persones, amb l’ideal que entre tots aconseguim acostar-nos a un model d’advocacia més conscient i un sistema de Justícia coherent amb els seus valors intrínsecs.

Articles sobre Dret Sistèmic

Què és el Dret Sistèmic?

Què és el Dret Sistèmic?

El Dret Sistèmic no és una branca o especialitat del Dret. El terme va ser creat i acunyat pel jutge brasiler Sami Storch, pioner en l'aplicació de la fenomenologia sistèmica de les constel·lacions familiars a l'àmbit jurídic. Enfoc i Gestió del Conflicte El Dret...

Dret Sistèmic: la fenomenologia al servei de la justícia

Dret Sistèmic: la fenomenologia al servei de la justícia

L'origen d'un conflicte Els conflictes legals, els delictes tenen una base sistèmica, s'originen per l'existència d'un desordre del sistema familiar o de relacions que fan que es repeteixin, de manera inconscient, uns certs patrons: esdeveniments o circumstàncies, més...

Contacta amb nosaltres