Dret Sistèmic: un nou paradigma per a la resolució de conflictes

Què és el Dret Sistèmic?

Es tracta de l’aplicació pràctica de la filosofia de Bert Hellinger al Dret, l’aplicació d’eines sistèmiques per a la resolució de conflictes jurídics. També es tracta de la postura que adopta el professional del Dret en relació amb el conflicte jurídic, que permet aportar una ajuda per a solucionar-lo.

El Dret per si sol resol sobre fets i disputes concretes, però no resol el conflicte subjacent. La mirada sistèmica es converteix en una eina essencial que permet treure a la llum el que està ocult en ell i aconseguir una solució pacífica i equilibrada per a les parts i per als seus sistemes de relacions.

Origen del Dret Sistèmic

La denominació “Dret Sistèmic” va ser encunyada per Sami Storch, Jutge del Tribunal de Justícia de l’Estat de Badia (el Brasil), que va ser el precursor en l’aplicació de les Constel·lacions Familiars en els Tribunals del seu país. Implantant aquesta metodologia sistèmica al conflicte judicial, va descobrir una eina que permet abordar l’origen del conflicte i aconseguir una solució basada en la reconciliació.

El Dret Sistèmic harmonitza

En moltes ocasions, l’aplicació del Dret no fa justícia. El Jutge aplica la Llei, però amb això no harmonitza, no pacifica, no equilibra, sinó que imposa una norma escrita a partir de la seva visió o la seva interpretació d’uns fets concrets. La sistèmica aplicada al Dret i a les relacions jurídiques és la porta a un món més just, sustentat en la pau i l’amor i en l’ordre dels sistemes familiars o organitzacionals dels quals porten causa els conflictes

Tots guanyen, ningú perd

Una resolució judicial dona la raó a una de les parts (totalment o parcialment), a la qual es considera vencedora de la disputa, i no la hi atorga a l’altra part, a la qual es considera vençuda. Però, en el fons, ningú gana: tots perden.

Amb la mirada sistèmica del conflicte, les parts prenen consciència del fons del problema i adopten una actitud autènticament reconciliadora, orientada a consensuar una solució en la qual no hi ha vencedors ni vençuts, perquè la realitat és que tots guanyen, i molt…

by | Jun 29, 2023 | Dret Sistèmic